Sven Dahl 

 

Biografiskt

Professor Sven Dahl föddes i Malmö den 29 januari 1912. Hans föräldrar var professor Carl G. Dahl, föreståndare för Alnarps trädgårdar, och trädgårdsarkitekt Else Dahl, f. Törnmarck. Han studerade i Lund och disputerade 1942 i geografi på avhandlingen Torna och Bara: Studier i Skånes bebyggelse- och näringsgeografi före 1860.  Han gifte sig den 20 juli 1943 med Olga Ström. De bosatte sig i Stockholm, där Sven arbetade på Utrikespolitiska institutet 1943-46. 1946-47 var han verksam vid Christian Michelsens institutt i Bergen. Från 1949 var han docent i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Stockholm. 1953 flyttade han med familjen till Göteborg, där han var docent i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan till 1960, då han blev professor i samma ämne. 1971 överfördes institutionen till Göteborgs universitet. Sven Dahl blev emeritus 1978.  Den 7 april 1979 avled han i Göteborg.

Erling Anderssons minnesord över Sven Dahl i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets årsbok 1980

Torna och Bara digitaliserad

Enkel PDF-fil (8,3 mb)

Sökbar PDF-fil (14,5 mb)

Recensioner av Torna och Bara

C Rise Hansen i Historisk Tidskrift 1942-44

Axel Steensberg i Geografisk Tidsskrift, Bind 46 (1943)

Verk som citerar Torna och Bara

Bibliografiska länkar

Libris: Skrifter av Sven Dahl 

WorldCat: Sven Dahl

Externa länkar till skrifter av Sven Dahl

Storskiftets och enskiftets genomförande i Skåne. Tabeller och kartor. (1941)

Kanaltrafikens renässans: de stora kanalbyggena och kanalprojekten på kontinenten (1943)

Samhällsvetenskaplig forskning (1944) (inloggning krävs)

Flyttningsintensitet och flyttningsnetto (1949) (inloggning krävs)

Geografins anda och mening (1951)

Travelling pedlars in nineteenth century Sweden (1959) (inloggning krävs)

Duration of lunch interval, an aspect of urban social geography  (1959) (inloggning krävs)

Familjen

Svens hustru Olga bedrev omfattande forskningar om Göteborgs äldre historia som också presenteras på denna webbsajt.

Sven och Olga hade fyra barn: Östen, Gudrun, Ingolf och Åslög.

Reagerat på denna webbsida

Mats Widgrens blogg

----------------------------------

Denna webbsida upprättades den 29 januari 2012 till hundraårsdagen av Sven Dahls födelse. Mer material kan tillkomma senare.

Webbmästare: Östen Dahl