Kvarteren Arkaden och Härbärget

Tomter
i kvarteret
Arkaden
Rote 4, tomt 116
Rote 4, tomt 117
Rote 4, tomt 118
Rote 4, tomt 119
Rote 4, tomt 120
Rote 4, tomt 121
Rote 4, tomt 122
Rote 4, tomt 123
Rote 4, tomt 124
Rote 5, tomt 12
Rote 5, tomt 13
Rote 5, tomt 14
Rote 5, tomt 15
Rote 5, tomt 16
Rote 5, tomt 17

Tomter
i kvarteret
 Härbärget
Rote 4, tomt 125
Rote 4, tomt 126
Rote 4, tomt 127
Rote 4, tomt 128
Rote 4, tomt 129
Rote 4, tomt 130
Rote 4, tomt 131
Rote 4, tomt 132
Rote 4, tomt 133
Rote 4, tomt 134
Rote 4, tomt 135
Rote 5, tomt 1
Rote 5, tomt 1
Rote 5, tomt 2
Rote 5, tomt 3
Rote 5, tomt 4
Rote 5, tomt 5
Rote 5, tomt 6
Rote 5, tomt 7
Rote 5, tomt 8
Rote 5, tomt 9
Rote 5, tomt 10
Rote 5, tomt 11


 

Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan