Kvarteret Bokhållaren

Tomter
i kvarteret

Rote 3, tomt 64
Rote 3, tomt 65
Rote 3, tomt 66
Rote 3, tomt 67
Rote 3, tomt 68
Rote 3, tomt 69
Rote 3, tomt 70
Rote 3, tomt 71
Rote 3, tomt 72
Rote 4, tomt 23
Rote 4, tomt 24
Rote 4, tomt 25
Rote 4, tomt 26
Rote 4, tomt 27
Rote 4, tomt 28
Rote 4, tomt 29
Rote 4, tomt 30
Rote 4, tomt 31
Rote 4, tomt 32
Rote 4, tomt 33


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan