Kvarteren Vadman och Enigheten

Tomter
i kvarteret
Vadman
Rote 9, tomt 39
Rote 9, tomt 40
Rote 10, tomt 36
Rote 10, tomt 37
Rote 10, tomt 38
Rote 10, tomt 39
Rote 10, tomt 47
Rote 10, tomt 48
Rote 10, tomt 58

Tomter
i kvarteret
Enigheten
Rote 8, tomt 39
Rote 8, tomt 40
Rote 8, tomt 41
Rote 9, tomt 30
Rote 9, tomt 31
Rote 9, tomt 32
Rote 9, tomt 33
Rote 9, tomt 34
Rote 9, tomt 35
Rote 9, tomt 36
Rote 9, tomt 37
Rote 9, tomt 38

 

Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan