Kvarteret Holländaren

Tomter
i kvarteret

Rote 3, tomt 55
Rote 3, tomt 56
Rote 3, tomt 57
Rote 3, tomt 59
Rote 4, tomt 40
Rote 4, tomt 41
Rote 4, tomt 42
Rote 4, tomt 43
Rote 4, tomt 44
Rote 4, tomt 45
Rote 4, tomt 46
Rote 4, tomt 47


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan