Kvarteret Käppslängaren

Tomter
i kvarteret

Rote 2, tomt 104
Rote 2, tomt 108
Rote 2, tomt 109
Rote 2, tomt 110
Rote 2, tomt 111
Rote 2, tomt 115
Rote 2, tomt 117
Rote 2, tomt 120


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan