Kvarteret Kommerserådet

Tomter
i kvarteret

Rote 4, tomt 104
Rote 4, tomt 105
Rote 4, tomt 106
Rote 4, tomt 107
Rote 4, tomt 108
Rote 4, tomt 109
Rote 5, tomt 30
Rote 5, tomt 31
Rote 5, tomt 32
Rote 5, tomt 33
Rote 5, tomt 34
Rote 5, tomt 35
Rote 5, tomt 36
Rote 5, tomt 37
Rote 5, tomt 38
Rote 5, tomt 39
Rote 5, tomt 40
Rote 5, tomt 41


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan