Kvarteret Mätaren

Tomter
i kvarteret

Rote 10, tomt 95
Rote 10, tomt 96
Rote 10, tomt 97
Rote 10, tomt 98
Rote 10, tomt 99
Rote 10, tomt 100


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan