Kvarteren Nålmakaren och Gästgivaren

Tomter
i kvarteret
Arkaden
Rote 7, tomt 65
Rote 7, tomt 66
Rote 7, tomt 67
Rote 7, tomt 68
Rote 7, tomt 69
Rote 7, tomt 70
Rote 7, tomt 71
Rote 7, tomt 72
Rote 8, tomt 11
Rote 8, tomt 12
Rote 8, tomt 13
Rote 8, tomt 14
Rote 8, tomt 15
Rote 8, tomt 16
Rote 8, tomt 17
Rote 8, tomt 18
Rote 8, tomt 19
Rote 8, tomt 20
Rote 8, tomt 21
Rote 8, tomt 22
Rote 8, tomt 23

Tomter
i kvarteret Gästgivaren

Rote 7, tomt 73
Rote 7, tomt 74
Rote 7, tomt 75
Rote 7, tomt 76
Rote 7, tomt 77
Rote 7, tomt 78
Rote 7, tomt 79
Rote 7, tomt 80
Rote 7, tomt 81
Rote 7, tomt 82
Rote 7, tomt 83
Rote 7, tomt 84
Rote 7, tomt 85
Rote 8, tomt 1
Rote 8, tomt 2
Rote 8, tomt 3
Rote 8, tomt 4
Rote 8, tomt 5
Rote 8, tomt 6
Rote 8, tomt 7
Rote 8, tomt 8
Rote 8, tomt 9
Rote 8, tomt 10


 

Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan