Kvarteret Ostindiska Kompaniet

Tomter
i kvarteret

Rote 6, tomt 19


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan