Kvarteret Traktören

Tomter
i kvarteret

Rote 6, tomt 25
Rote 6, tomt 26
Rote 6, tomt 27
Rote 6, tomt 28
Rote 6, tomt 29
Rote 7, tomt 29
Rote 7, tomt 30
Rote 7, tomt 31
Rote 7, tomt 32
Rote 7, tomt 33
Rote 7, tomt 34
Rote 7, tomt 35
Rote 7, tomt 36
Rote 7, tomt 37
Rote 7, tomt 38
Rote 7, tomt 39


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan