Kvarteren Värnamo och Perukmakaren

Tomter i kvarteret
Värnamo
Rote 3, tomt 73
Rote 3, tomt 74
Rote 3, tomt 75
Rote 3, tomt 76
Rote 3, tomt 77
Rote 3, tomt 78
Rote 3, tomt 79
Rote 4, tomt 13
Rote 4, tomt 14
Rote 4, tomt 15
Rote 4, tomt 16
Rote 4, tomt 17
Rote 4, tomt 18
Rote 4, tomt 19
Rote 4, tomt 20
Rote 4, tomt 21

Tomter i kvarteret
Perukmakaren
Rote 3, tomt 80
Rote 3, tomt 81
Rote 3, tomt 82
Rote 3, tomt 83
Rote 3, tomt 84
Rote 3, tomt 85
Rote 3, tomt 86
Rote 3, tomt 87
Rote 3, tomt 87
Rote 3, tomt 88
Rote 3, tomt 88
Rote 4, tomt 1
Rote 4, tomt 2
Rote 4, tomt 3
Rote 4, tomt 4
Rote 4, tomt 5
Rote 4, tomt 6
Rote 4, tomt 7
Rote 4, tomt 8
Rote 4, tomt 9
Rote 4, tomt 10
Rote 4, tomt 11


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan