Utanför kvartersindelningen

Tomter
Rote 1, tomt 45
Rote 1, tomt 46
Rote 1, tomt 47
Rote 1, tomt 48
Rote 1, tomt 49
Rote 1, tomt 50
Rote 1, tomt 51
Rote 1, tomt 52
Rote 1, tomt 53
Rote 1, tomt 54
Rote 1, tomt 55
Rote 2, tomt 54
Rote 2, tomt 55
Rote 2, tomt 56
Rote 2, tomt 57
Rote 2, tomt 58
Rote 2, tomt 59
Rote 2, tomt 70
Rote 2, tomt 71
Rote 2, tomt 72
Rote 2, tomt 73
Rote 2, tomt 74
Rote 2, tomt 75
Rote 2, tomt 76
Rote 2, tomt 77
Rote 2, tomt 78
Rote 2, tomt 79
Rote 2, tomt 80
Rote 2, tomt 81
Rote 2, tomt 82
Rote 2, tomt 83
Rote 2, tomt 84
Rote 2, tomt 85
Rote 2, tomt 86
Rote 2, tomt 87
Rote 2, tomt 88
Rote 2, tomt 89
Rote 2, tomt 90
Rote 2, tomt 91
Rote 2, tomt 92
Rote 2, tomt 93
Rote 2, tomt 94
Rote 2, tomt 95
Rote 2, tomt 96
Rote 2, tomt 97
Rote 2, tomt 98
Rote 2, tomt 99
Rote 2, tomt 100
Rote 2, tomt 101
Rote 2, tomt 102
Rote 2, tomt 103
Rote 2, tomt 105
Rote 2, tomt 106
Rote 2, tomt 107
Rote 2, tomt 112
Rote 2, tomt 113
Rote 2, tomt 114
Rote 2, tomt 116
Rote 2, tomt 118
Rote 2, tomt 119
Rote 2, tomt 121

Tomter
Rote 4, tomt 65
Rote 4, tomt 66
Rote 4, tomt 67
Rote 4, tomt 68
Rote 4, tomt 69
Rote 4, tomt 70
Rote 4, tomt 71
Rote 4, tomt 72
Rote 4, tomt 73
Rote 4, tomt 74
Rote 4, tomt 75
Rote 4, tomt 76
Rote 4, tomt 77
Rote 4, tomt 78
Rote 4, tomt 79
Rote 4, tomt 80
Rote 4, tomt 81
Rote 4, tomt 82
Rote 4, tomt 83
Rote 4, tomt 84
Rote 4, tomt 85
Rote 4, tomt 86
Rote 4, tomt 87
Rote 4, tomt 88
Rote 4, tomt 89
Rote 4, tomt 80
Rote 4, tomt 91
Rote 4, tomt 92
Rote 4, tomt 93
Rote 4, tomt 94
Rote 4, tomt 95
Rote 4, tomt 96
Rote 4, tomt 97
Rote 4, tomt 98
Rote 4, tomt 99
Rote 4, tomt 102


Till Kvartersbeskrivningar | Till hemsidan